KHỞI CÔNG XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP CIT