Mã đặt hàng Chiều rộng W (mm) Chiều cao H (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dày tôn T (mm)
QKC10010010-1 100 100 2500 1.00
QKC20010010-1 200 100 2500 1.00
QKC30010015-1 300 100 2500 1.50
QKC40010015-1 400 100 2500 1.50

Showing 1–9 of 10 results