THANG CÁP

Liên hệ

Mô tả

Mã đặt hàng Chiều rộng W (mm) Chiều cao H (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dày tôn T (mm)
QTC060010020 600 100 2500 2.00
QTC080010020 800 100 2500 2.00
QTC100010020 1000 100 2500 2.00
QTC120010020 1200 100 2500 2.00