NỐI THANG CÁP

Liên hệ

Mô tả

Mã đặt hàng Chiều rộng W (mm) Chiều cao H (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dày tôn T (mm)
QTCNT010020   100 300 2.00
QTCNT015020   150 300 2.00
QTCNT020020   200 300 2.00