KẸP NẮP MÁNG CÁP

Liên hệ

Mô tả

Mã đặt hàng Chiều rộng W (mm) Chiều cao H (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dày tôn T (mm)
JC05010-02 30 50   1.00
JC10010-02 30 100   1.00
JC15015-02 30 150   1.50
JC20015-02 30 200   1.50