CÚT THANG CÁP ĐỨNG

Liên hệ

Mô tả

Mã đặt hàng Chiều rộng W (mm) Chiều cao H (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dày tôn T (mm)
QTCVE060010020 600 100 400 2.00
QTCVE080010020 800 100 400 2.00
QTCVE100010020 1000 100 400 2.00
QTCVE120010020 1200 100 400 2.00