CÚT MANG CÁP ĐỨNG 135 LÊN ( CO TRONG)

Liên hệ

Mô tả

Mã đặt hàng Chiều rộng W (mm) Chiều cao H (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dày tôn T (mm)
QKC10010010-7 100 100   1.00
QKC20010010-7 200 100   1.00
QKC30010015-7 300 100   1.50
QKC40010015-7 400 100   1.50