CÚT MÁNG CÁP 135 XUỐNG ( CO NGOÀI)

Liên hệ

Mô tả

Mã đặt hàng Chiều rộng W (mm) Chiều cao H (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dày tôn T (mm)
HWTVO101010-6 100 100   1.00
HWTVO201010-6 200 100   1.00
HWTVO301015-6 300 100   1.50
HWTVO401015-6 400 100   1.50