CÚT CÁP ĐỨNG 90 XUỐNG ( CO NGOÀI)

Liên hệ

Mô tả

Mã đặt hàng Chiều rộng W (mm) Chiều cao H (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dày tôn T (mm)
QKC10010010-6 100 100 1.00
QKC20010010-6 200 100 1.00
QKC30010015-6 300 100 1.50
QKC40010015-6 400 100 1.50