CHUYỂN CẤP THANG CÁP

Liên hệ

Mô tả

Mã đặt hàng Chiều rộng W1 (mm) Chiều rộng W2 (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dày tôn T (mm)
QTCCC0600080020 600 800 100 2.00
QTCCC0600080020 800 1000 100 2.00
QTCCC0600080020 1000 1200 100 2.00