CHIA MÁNG CÁP

Danh mục:

Liên hệ

Mô tả

Mã đặt hàng Chiều rộng W (mm) Chiều cao H (mm) Chiều dài L (mm) Chiều dày tôn T (mm)
QMC05005010-10 50 50 2500 1.00
QMC05010010-10 50 100 2500 1.00
QMC05015015-10 50 150 2500 1.50
QMC05020015-10 50 200 2500 1.50
Nội dung đang cập nhật