Công ty cổ phần sản xuất Hà Giang

Bài viết trước đó Công ty ĐT cơ điện Đại Tín Phát
Bài viết sau đó Công ty ô tô Phúc Lập